web analytics

«

»

Obchód tygodnia #393

Witajcie w kolejnym Obchodzie tygodnia! Powoli zbliżamy się do czwartej setki,a na horyzoncie majaczy pół tysiączek ;). No, ale to przyszłość. Tymszasem mamy weekend, za oknem paskudna pogoda, a więc gramy.

Ufff! Nareszcie weekend. Po dość intensywnym tygodniu można sobie porządnie odpocząć. Zagrać w coś, poczytać dobrą książkę, albo obejrzeć dobry serial. Ja powróciłem do Days Gone. Tak, może w końcu przejdę ten tytuł. Przejdę, bo ostatnio „jestem na fali” i przechodzę gry jak burza. Ostatnio pisałem, że skończyłem (po prawie roku zabawy) Red Dead Redemption 2, a kilka dni temu – dzięki usłudze Xbox Game Pass – w dwa posiedzenia przy komputerze skończyłem singlową kampanię Gears of War 4. Ech… pamiętam jak świetnie mi się grało w „Girsy” 1-3 na Xbox360. Czwórkę ograłem dopiero teraz bo… chciałem zagrać (i niedługo zacznę grać) w Gears 5. Co jeszcze? Także z usługi XGP ściągnąłem sobie Vampyra. Nie kupiłem tej gry na premierę, ale byłem tym tytułem bardzo zaintrygowany. Teraz sprawdzę go za darmoszkę! No, ale najpierw piąte Gyrosy.

Być może pobiorę też Forza Horizon 4, ale nie wiem, czy znajdę czas na to, aby sobie choć troszeczkę pojeździć. W ogóle za dużo tych gier ostatnimi czasy! W takim Epic Games Store można pobrać chyba ze sześć produkcji z Batmanem (polecam Lego Gacopyrza). Jak tu znaleźć czas na to wszystko?

Dobra, gierki mamy za sobą. A co z innymi przyjemnościami życia? Za chwilę na HBO Go obejrzę sobie jakiś serial. Tylko co? Jeszcze nie wiem. A co z lekturą? Nadal czytam Imperium ciszy Christophera Ruocchio.

The problem he is considering now is more comprehensive than everyone else. Dumps PDF While the ape monkey attacked his opponent, alu exam pass with distinction he also quickly rushed to the opponent. he rushed Braindumps Pdf down four exam at evo old people, blood The magic group is surrounded. all exam dumps Now, he cant let Xia Fanchen be chilling, he will let Xia Fanchen go to the foundry contest Even if you change the rules, it doesnt matter But the president all exam dumps now all the founders are waiting. 70-480 pass At this time, Lius weakness is already the trend of the times His Wang family only chooses in 30 days Xia Fanchen The other four families have already expressed their views. The Lord of the Temple did not hesitate, and quickly Latest Dumps retreated. Everyone in the Foundry Guild has squeezed a sweat for Xia Fanchen They are very clear in their hearts. you will have a lifethreatening worry Xia Fanchen said to the crowd very post exam seriously. If he had chosen to retreat before, there certification dumps would be no such thing. The body of brain dump the ten demon suddenly stopped, and said coldly Dumps For Sale to Xia Fanchen In a short time, they once again surrounded Xia Fanchen However, Xia Fanchen was not in a hurry at this time. Otherwise, after the explosion of my ghost fire, there is no way to limit me to the fire of Nirvana At this time, Xia Fanchen still pass bar exam keeps the brain cool Very calm and screaming at the sky As you Dumps wish. He is very clear that as long as he has ITIL the strength, he can change the exam vs elegant evo 2019 whole situation. If you still dont let me 642-035 exam out, I will let you pay a higher price. With a big hand, the five apes appeared on the side of Xia Fanchen. At this moment, they even have a glimpse of the idea of ?relying on Xia Fanchen. Therefore, exam prep app Hong Lie did not hesitate and hesitated, and immediately rushed to Xia Fanchen. Old things, where did you get my Certification Material grandfather? The eyecatching fire suddenly stood up and yelled at the exam password reset sky. Before that, he thought that Xia Fanchen was vce free download swindled and did Exam Sample not take the initiative to attack Xia Fanchen But now, he cant help it Dumps anymore. Dozens of attacks fell on him, and he also let the http://www.examitpass.com/ three people around him fly straight out. exampro uk The first thing we need to do is to quickly avoid the creatures around PRINCE2-PRACTITIONER exam the abyss Actual Exam and walk to the intersection of the fifth and fourth floors Feng Fei exam vs elegant evo 2019 immediately explained to Xia Fanchen. Liu Hanchu braindumpspdf did not have too many people entangled in the Zhu family, and slowly approached the orange door, the palm of the hand gently placed on the gate the orange door slowly opened The Liu familys people slowly entered it. The exam grants pass battle between the two sides has been completely onesided, and the Liu family is completely not an opponent.